Pași necesari înscriere concurs

Toți cei interesați a se înscrie la concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectelor:

„Antreprenoriat social in mediul rural” cod proiect: POCU/1009/8/3/145431

 „ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural” cod proiect POCU/1009/8/3/148511

vor depune o solicitare deschidere cont pe platforma online de depunere la adresa de email

concurs@albaniforex.ro

Solicitare deschidere cont de acces în platforma „PRAGMA”

Subsemnatul/Subsemnata __________________________________, CNP ___________________________identificat/identificată cu actul de identitate seria _______, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de ____________________, cu domiciliul în localitatea _______________________, str. ____________________________ nr. _________ bl. _________, sc. _______, ap. ______, județul____________________, solicit acces online la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul Proiectului cu titlul „Antreprenoriat social in mediul rural” cod proiect: POCU/1009/8/3/145431.

Menționez că:

[ ] Am absolvit un curs de „Antreprenor în economia socială cod cor 112032” în cadrul proiectului „Antreprenoriat social in mediul rural” cod proiect: POCU/1009/8/3/145431.

sau

[ ] Am absolvit un curs de „Antreprenor în economia socială cod cor 112032”  sau „Manager de întreprindere sociala, cod COR 112036” în afara proiectului, pentru care vă prezint documente suport (Certificat absolvire/ Adeverință), atașate prezentei solicitări.

Date contact:

  • Email: _________________________________
  • Telefon: _______________________________

NOTA: Datele de contact vor fi verificate cu cele furnizate la înscrierea în grupul țintă al proiectului

Nume si Prenume: ____________________________

Semnătura: __________________________________

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *