LISTA FINALA A PLANURILOR DE AFACERI ADMISE LA FINANȚARE PROIECT ID. 148511

Rezultate finale ale procesului de evaluare și selecție planuri de afaceri depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri derulat în cadrul proiectului „ESS – Economie Socială Sustenabilă în mediul rural”, contract: POCU/1009/8/3/148511 NR. NUMAR CONCURS PUNCTAJ OBSERVATII SESIUNEA 1 3544795@148511.ro  99,00 ADMIS LA FINANTARE 1 2 444783@148511.ro  99,00 ADMIS LA FINANTARE 1 3 1144825@148511.ro […]

LISTA FINALA A PLANURILOR DE AFACERI ADMISE LA FINANȚARE PROIECT ID. 145431

Rezultate finale ale procesului de evaluare și selecție planuri de afaceri depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri derulat în cadrul proiectului „Antreprenoriat social in mediul rural”, contract: POCU/1009/8/3/145431 NR. NUMAR CONCURS PUNCTAJ OBSERVATII SESIUNEA 1 4344800@145431.ro 87,33 ADMIS LA FINANTARE 1 2 3844799@145431.ro 84,67 ADMIS LA FINANTARE 1 3 3944799@145431.ro 84,67 ADMIS LA […]

LISTA INTERMEDIARA A PLANURILOR DE AFACERI  – PROIECT ID. 148511 – SESIUNEA 3 

Lista intermediara, cu rezultatele evaluării planurilor de afaceri, depuse în cadrul sesiunii 3 Contestațiile se pot depune până în data de 25.09.2022 ora 14.

AFISAREA LISTEI INTERMEDIARE A PLANURILOR DE AFACERI  – PROIECT ID. 148511 – SESIUNEA 3

Lista intermediară a planurilor de afaceri selectate în cadrul acestei sesiuni se va publica în ziua de sâmbătă, 24.09.2022. Eventualele contestații vor putea fi depuse până duminica 25.09.2022 ora 14.

LISTA INTERMEDIARA A PLANURILOR DE AFACERI  – PROIECT ID. 145431 – SESIUNEA 3

LISTA INTERMEDIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE (SESIUNEA 3): NR. NUMAR CONCURS FAZA A FAZA B DOMENIU ACTIVITATE OBSERVATII 1 444825@145431.ro ADMIS 80,00 AGRICOL ADMIS LA FINANTARE

Erata la metodologiile de selecție (sesiunea 3) proiecte id 145431 si 148511

Se modifica unele prevederi prevăzute la pct. 3.6 din metodologii după cum urmează: Varianta inițială: „Achiziția de autoturisme nu este eligibilă iar cea de autoutilitare este eligibilă până la nivelul sumei maxime de 24000 euro, inclusiv TVA, maxim una pe fiecare plan de afacere, cu condiția ca acea autoutilitară să fie utilizată exclusiv în scopul […]

Metodologie de selecție (SESIUNEA 3) proiect id 148511 – domeniu agricol

Mai jos aveți metodologia de selecție a planurilor de afaceri. AGRICOL METODOLOGIE DE SELECȚIE a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ANEXE METODOLOGIE 1. – Anexa 1 – Solicitare deschidere cont de acces în platforma „PRAGMA” 2. – Anexa 2 – Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri […]

Metodologie de selecție (SESIUNEA 3) proiect id 145431 – domeniu agricol

a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole SESIUNEA 3 Mai jos aveți metodologia de selecție a planurilor de afaceri și anexele acesteia. METODOLOGIE DE SELECȚIE a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole ANEXE METODOLOGIEAnexa 1 – Solicitare deschidere cont de acces în platforma „PRAGMA”Anexa […]

Anunț privind organizarea unei noi sesiuni de depunere planuri de afaceri

Deoarece nu s-au selectat numărul minim de 18 planuri de afaceri, pe fiecare dintre cele două proiecte (id. 145431 și id. 148511), se va organiza o noua sesiune de depunere planuri de afaceri. Deoarece activitatea de depunere și selecție prevăzută inițial sa încheiat în data de 15.09.2022 pentru a organiza o nouă sesiune de selecție […]